Regeringen förhalar införandet av fakturalagen

Det är en grundläggande princip i vår lagstiftning att en vara eller tjänst ska betalas i samma ögonblick som den levereras. Detta för att det inte ska uppstå obalans mellan köpare och säljare och för att vi ska få en fungerande marknad. Detta skriver Anders Persson, STD-företagen, om i den debattartikel som publicerades i DI idag.

Det är helt självklart att alla företag, stora som små, ska klara av sin egen finansiering. Alla företag har skyldighet i förhållande till sina ägare, anställda, kunder och leverantörer att ha en sund och stabil finansiering. Brister företaget i denna finansiering och t.ex. ”lånar” från leverantörer genom att tvinga fram osunt långa betalningstider, så tappar också ägarna full kontroll över företaget.

EU-direktivet som är grunden till debatten om långa betalningstider beskriver de negativa effekterna som detta har. Det handlar om utnyttjande av dominerande ställning och hur detta drabbar näringslivet, sysselsättningen och tillväxten negativt.

Tjänstesektorn har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. 80 % av alla nya jobb som skapas har skapats inom tjänstesektorn. En mycket stor andel av dessa jobb skapas i små och medelstora företag. För att denna goda tillväxt ska kunna fortsätta krävs fokus på de frågor som är viktiga för dessa företag. Korta betalningstider är en av dessa frågor.

Riksdagen beslutade i våras att en ny tvingande lag ska införas i Sverige som innebär max 30 dagars betalningstid mellan näringsidkare. Regeringen förhalar nu lagens införande och trotsar riksdagens beslut.

Läs debattartikeln här