Rapportsläpp: ”5 fel med bostadspolitiken”

Idag släpper Svenska Teknik&Designföretagen rapporten om ”5 fel med bostadspolitiken”. Rapporten bygger på ett femtontal intervjuer med företrädare för de svenska teknik- och designföretagen. De flesta av de intervjuade är ingenjörer och arkitekter som jobbar nära bostadsproduktionen.

Rapporten finns att ladda ner här.

Utifrån intervjuerna har fem fel med bostadspolitiken identifierats.

 1. Det finns ingen sammanhållen bostadspolitik
  Det som skulle kunna vara bostadspolitik har reducerats till ren byggpolitik.
 2. Försiktighetskultur har skapats av överreglering som ger köer.
  Den kommunala planprocessens många steg med kötider till varje moment skapar anmärkningsvärt långa ledtider. Det har lett till en försiktighetskultur bland tjänstemän.
 3. Höga kostnader på grund av bristande konkurrens.
  Att bostadsbyggandet är så pass dyrt beror på överreglering i kombination med låg konkurrens som hindrar nya aktörer och idéer att komma in på marknaden.
 4. Vi bygger idag bostäder – inte livsmiljöer.
  Det behövs fler bostäder i Sverige, men de behöver också byggas samman till attraktiva urbana miljöer. Om fokus alltför ensidigt läggs på antalet bostäder riskerar vi att upprepa misstag från miljonprogramsåren.
 5. Finansieringssystemet fungerar inte.
  Finansieringen av bostäder utmärks av ett virrvarr av olika offentliga aktörer som i det närmaste tävlar om att införa åtgärder – som motverkar varandra.

Rapporten är skriven av ekonomen och journalisten Monica Renstig, på uppdrag av Svenska Teknik&Designföretagen.