Positivt med tilläggsdirektiv

Regeringen har idag meddelat att särskilde utredaren Christer Larsson får tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design.

Magnus Höij, STD-företagens vd, kommenterar.
– Det är bra att Christer Larssons utredning får ett bredare uppdrag. Dialog och delaktighet är helt centrala i ett modernt samhälle för att åstadkomma förändring.

– Jag har i tidigare sammanhang framfört just dialogen och samtalet som centrala i modern samhällsplanering. Det är bra att det nu vävs in i utredningen om framtidens arkitektur- och designpolitik.

– Regeringen borde gett Christer Larsson mer tid att utreda dessa frågor. Den 1 oktober, som nu är regeringens förslag, är samma tidsram som innan och ger inte det utrymme som skulle krävas för att ordentligt belysa dessa nya och viktiga frågor. Jag hoppas att debatten om dessa förslag ges tid, även under hösten.

STD-företagen har sedan tidigare spelat in fem punkter i utredningen. Forskningen måste utvecklas, utbildningarna måste stärkas, ett kompetenscentrum behöver inrättas, kommunernas roll behöver tydliggöras och upphandlingsreglerna behöver ses över.

Debattartikel i Byggindustrin "Fem punkter för en bättre arkitektur politik".

Pressmeddelande från regeringen "Nya tilläggsdirektiv till utredningen för arkitektur, form och design".