Pengar till tjänsteforskning

Det är dags att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor! Under våren gick VINNOVA ut med en inbjudan för att hitta strategiskt viktiga forskningsområden. STD-företagen är involverad i två av de ansökningar som har fått medel beviljade.

Varje ansökan har fått 500 kkr i planeringsbidrag.

  • Strategisk innovationsplattform för tjänsteinnovation
    Arbetet sker i samverkan mellan Teknikföretagen och Almega och drivs via MTC (Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum).

  • ICT-BIM för bättre processer och produkter
    Arbetet sker inom IQ Samhällsbyggnad i samverkan med Bygginnovationen.

Om VINNOVA gillar förslagen innebär det betydligt större satsningar med olika utlysningar. Arbetet med agendorna startar i dagarna och ska vara klart i början i början av 2013.

Ytterligare drygt 70 projekt har beviljats medel. Flera av STD-företagens medlemmar är involverade i dessa. VINNOVA ser gärna samverkan för att hitta gemensamma agendor. Agendorna ska i ett senare skede kunna ligga till grund för Strategiska Innovationsprogram, dvs. nästa generations samverkansprogram mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Klicka här för att läsa om vilka projekt som beviljats planeringsbidrag

Ökad fokus på tjänsteforskning

STD-företagen har under det senaste året ökat aktiviteterna och fokus på tjänsteforskning. Arbetet har utöver anslagen ovan resulterat i ett antal inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

På KTH pågår sedan tidigare ett forskningsprojekt kring ledningsutmaningar i tekniska konsultföretag. Tillsammans med Linköpings Universitet LiU startar STD-företagen nu ett projekt kring hinder för forskning, innovation och utveckling i tekniska konsultföretag.

Mer information om detta kommer under hösten.