"Nyindustrialiseringen pågår redan"

STD-företagens vd Magnus Höij svarar näringsminister Mikael Damberg i tidningen Arbetet.
”Vi gläds åt signalerna från näringsministern kring nyindustrialiseringen. Han ser det värdeskapande som den kunskapsintensiva sektorn bidrar med och inkluderar dem i strategin. Det lovar gott för framtiden och vi deltar gärna i diskussionen om hur strategin ska förbättras ytterligare.”

Magnus Höij skriver också i artikeln:

"De kunskapsintensiva företagen blir därför allt viktigare för både svensk industri och för Sverige som land. Tjänstesektorn är avgörande för den svenska industrins framtid och utveckling. Att skapa goda förutsättningar för de kunskapsintensiva företagen är att satsa på svensk industri."

Läs hela artikeln på arbetet.se.