Nyantagna studenter mötte konsultbranschen

I måndags var det upprop för 250 nyantagna studenter på KTH:s sektion för samhällsbyggnad. På plats att välkomna dem fanns representanter för STD-företagens Young Professionals-nätverk för att berätta om konsultbranschen.

För första gången fanns STD-företagen, genom nätverket Young Professionals, på plats för att välkomna studenterna på deras första dag på sin utbildning. Syftet med aktiviteterna var att berätta om konsultrollen och att informera om sajten bliteknikkonsult.nu. Tidigare har Young Professionals representerat STD-företagen på mässor och arbetsmarknadsdagar.

Initiativet togs emot väl av studenterna. Ansvarig för aktiviteten var Fredrik Guldbrandzén, till vardags konsult på NIRAS.
– Vårt syfte var att berätta vad en konsult är och gör, det märktes att många av de nyantagna studenterna inte vet det. Vi vill självklart bidra till att fler söker sig till konsultbranschen och öka kontaktytorna mellan medlemsföretagen och framtida medarbetare i branschen, säger Fredrik.

Utöver att informera om konsultbranschen så lekte man lekar och bjöd studenterna på hamburgare. Tanken är att under hösten följa upp aktiviteten med bland annat lunchföreläsningar av konsultföretag för att hålla kontakt och intresset för konsultbranschen uppe.

Läs mer om sajten bliteknikkonsult.nu här.