Nya upphandlingsregler antagna av EU-parlamentet

På onsdagen antog EU-parlamentet nya regler för offentlig upphandling och koncessioner. Reglerna kommer att träda i kraft inom kort. Därefter har EU:s medlemsstater två år på sig att föra in de nya reglerna i nationell lagstiftning. För Sveriges del betyder det att bestämmelserna i LOU och LUF kommer att genomgå omfattande förändringar. Förändringarna förväntas träda i kraft senast i början av 2016.

De nya regelverken betonar upphandling av kvalitet och ger tydligare anvisningar om hur man kan använda livscykelkostnader som tilldelningskriterier. Det blir också möjligt för medlemsstaterna att begränsa användning av lägsta pris eller kostnad till vissa kategorier av upphandlande myndigheter eller vissa typer av kontrakt.

Andra nyheter är utökat utrymme för att använda förhandlat förfarande i LOU och ett nytt förfarande, innovationspartnerskap, som ger utökad möjlighet att upphandla utveckling av nya lösningar.

De nya reglerna ger också reducerad administration i anbudsskedet. Det blir nämligen endast obligatoriskt för det företag som vinner en upphandling att lämna in efterfrågade intyg.

Håll utkik efter STD-företagens nästa nyhetsbrev. Där kommer ni att hitta en sammanställning över de huvudsakliga nyheterna i de nya EU-direktiven.