Ny utlysning från Vinnova: Transport- och miljöinnovationer 2013

VINNOVA inbjuder organisationer att skicka in ansökan inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2013. Syftet med utlysningen är att bygga, stärka och tillgängliggöra ny kunskap inom
miljö- och transportområdet.

Resultaten ska på sikt bidra till samhällsnytta, ekonomiskt värdeskapande, nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft. Sista datum för ansökan är 26 juni 2013 kl 14.00. Budgeten för utlysningen är 50 miljoner kronor. Projekt kan beviljas medel upp till 5 miljoner kronor.

Läs mer om utlysningen på vinnova.se .

Den 6 maj hålls ett informationsmöte på VINNOVA om utlysningen. På mötet presenteras utlysningen översiktligt, och det finns möjlighet att ställa frågor. Mötet kommer även att webbsändas på vinnova.se.