Ny styrelseordförande och styrelse i STD-företagen

Vid STD-företagens stämma idag valdes Markus Granlund, vd för Semcon, till ny ordförande i styrelsen.

Markus Granlund är sedan tidigare ledamot i styrelsen och ersätter Inger Lindberg Bruce, som lämnar styrelsen efter tre år som ordförande.

I samband med stämman minskades styrelsen från 15 till nio ledamöter.

STD-företagens nya styrelse

  • Markus Granlund, ordförande (omval), Semcon AB 
  • Tomas Alsmarker (nyval), Nyréns Arkitektkontor AB 
  • Annica Carlsson (omval), Equator Stockholm AB 
  • Johan Dozzi (nyval), Sweco AB
  • Johannes Erlandsson (omval), AtkinsSverige AB 
  • Dimitris Gioulekas (omval), KnightecAB 
  • Conny Udd (omval), Rejlers AB
  • Ljot Strömseng (omval), Norconsult AB 
  • Mats Texte (nyval), Structor

Lena Wästfelt lämnar vd-posten

Anders Persson, som arbetat tre år som branschutvecklare med näringspolitiska frågor på STD-företagens kansli, har gått in som tillförordnad vd i samband med att Lena Wästfelt lämnade posten som vd vid stämman.

Rekryterings- och urvalsarbetet pågår och målsättningen är att permanent tillsättning av ny vd ska vara beslutad vid STD-företagens styrelsekonferens i september.