Ny styrelse valdes på STD-företagens stämma den 16 maj

Inger Lindberg Bruce omvaldes till ordförande för ännu ett år och fyra nya styrelseledamöter valdes in.

Som nya styrelseledamöter invaldes Dimitris Gioulekas, Knightec, Conny Udd, Rejlers, Markus Granlund, Semcon och Ljot Strömseng, Norconsult.

Stämman fastslog oförändrade medlemsavgifter för 2014. Inger Lindberg Bruce och Ulrika Francke valdes som kandidater till Almega Tjänsteförbundens styrelse.

STD-företagens styrelse 2013/2014

Läs mer om stämman (endast för medlemmar)