Ny styrelse valdes på STD-företagens stämma den 15 maj

Inger Lindberg Bruce omvaldes till ordförande för ännu ett år och fyra nya styrelseledamöter valdes in.

Som nya styrelseledamöter invaldes Åsa Bergman, vd Sweco Sverige, Mats Boström, vd Epsilon, Camilla Sjöstrand, vd Geosigma och Jan Skoglund,  vd Hifab.

Stämman fastslog oförändrade medlemsavgifter för 2013. Inger Lindberg Bruce och Eva Nygren valdes som kandidater till Almega Tjänsteförbundens styrelse.

Läs mer om stämman (endast för medlemmar)