Investeringssignalen juni 2012: Fortsatt avmattning, med undantag av några sektorer

Utvecklingen i branschen har mattats av under våren, när byggsektorn bromsar in och exportindustrins produktion minskar. Men som vanligt är bilden inte entydig. Uppdragen inom infrastrukturområdet ökar igen tack vare stimulanspaketen.