Ny förening för Byggvarudeklarationer bildad

STD-företagen, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, HSB, SABO och Sveriges Byggindustrier har bildat en förening med uppgift att förvalta och vidareutveckla Byggvarudeklarationerna (BVD) som har funnits sedan 1997. Det är ett arv efter Kretsloppsrådet som numera är avvecklat. Syftet med detta initiativ är att säkerställa att miljöinformation för byggprodukter finns publikt tillgänglig genom en organisation utan bindningar till enskilda företags särintressen och konsultbolagens olika värderingssystem.

"Det blir ett forum där en enig bransch samlar frågor kring information om byggmaterial. Det är en bra start varifrån vi kan jobba för att utveckla deklarationen både utifrån lagkrav och marknadens behov men också utifrån tillverkarnas möjligheter att leverera information", säger Fredrik Winberg, ordförande i föreningen och i Byggmaterialindustrierna. Föreningen administreras av Byggmaterialindustrierna.

Vidareutvecklingen innebär bland annat att se över deklarationen så att den anpassas till nya krav enligt Byggproduktförordningen (CPR) och olika miljöklassningssystem såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad samt andra miljökrav som ställs på marknaden. I framtiden kommer deklarationerna utöver papperskopior också att finnas i ett sådant digitalt format som underlättar användningen av informationen i olika IT-miljöer. Eftersom STD-företagen är en av stiftarna har vi fått en styrelseplats, som Saga Hellberg bemannar och bevakar konsulternas intressen.