Medlemsföretagen tror på regeringsskifte

Ny regering i höst, vilket påverkar förutsättningarna för verksamheten i företagen. Detta spår medlemmarna i Svenska Teknik&Designföretagen.

Åtta av tio respondenter anger att de tror på regeringsskifte vid riksdagsvalet i september. Bara sex procent anger att de inte tror på regeringsskifte. 14 procent anger att de inte har någon uppfattning/vet ej.

Knappt 39 procent av respondenterna anger att de tror att ett regeringsskifte innebär sämre förutsättningar för företagens verksamhet. Nära 37 procent tror inte att ett regeringsskifte negativt påverkar företagens förutsättningar.

Åtta procent tror att förutsättningarna för företagen kommer att förbättras vid ett regeringsskifte. 16 procent anger ”vet ej”.

Frågorna ställdes i samband med datainsamlingen till Investeringssignalen under maj och juni.