Markus Granlund i Svenskt Näringslivs styrelse

STD-företagens nye ordförande, Markus Granlund, valdes in i Svenskt Näringslivs styrelse vid organisationens stämma.

Markus Granlund är utsedd av Almega Tjänsteförbunden.

Läs mer