Linda Camara, Tengbom, om MIPIM – en av världens största fastighets- och investeringsmässor

Just nu pågår MIPIM (Marché International des Professionnels de l’IMmobilier), en internationell fastighets- och investeringsmässa som årligen arrangeras i mars månad i Cannes, Frankrike. Svenska Teknik&Designföretagen har flera av sina medlemmar på plats, bland annat Linda Camara, chef för Tengboms kontor i Kalmar. Vi ställde några frågor till henne.

1 - Vilken betydelse har MIPIM för branschen? 

- Event som Mipim bygger relationer inom branschen som i sin tur skapar nya affärsmöjligheter. Att gå runt på en mässa som denna ger också inspiration och nya idéer till nya utvecklingsmöjligheter.  Att vi deltar i internationella forum betyder också att vi marknadsför Sverige. 

2 - Hur gör ni på Tengbom för att ta plats och skapa synlighet på MIPIM?

Mipim passar väl Tengboms bredd och spridning. På Mipim finns våra kunder från hela Sverige på en och samma plats och det är också kunder  som är intresserade av hela vår bredd från stadsplanering till inredning och i alla segment, skola, bostäder, kontor, etc.

Vi har inplanerade och spontana möten från frukost till middag och avslutar veckan med vårt traditionella ostronmingel. 

3 - Finns det några trender eller tendenser som är extra viktiga på årets mässa?

- Bara en halv dag har gått, men det är roligt att se att det blir fler och fler arkitekter som deltar på Mipim. Det är bra för branschen!