Lena Wästfelt lämnar STD-företagen efter sju intensiva år

STD-företagens vd Lena Wästfelt kommer att lämna branschorganisationen under våren, senast vid stämman i maj 2014.

- Att fått bidra på detta sätt till samhällets fysiska utveckling har varit en fantastisk resa. Erfarenheten jag hade med mig in var konsultföretagens affärsverksamhet och som vd för STD-företagen har jag fått utveckla tankar och idéer på ett mer övergripande plan. Det har varit en rejäl utmaning och jag har lärt mig mycket på vägen. Men nu är det dags att gå vidare och hitta nya utmaningar, säger Lena Wästfelt.

- Under Lenas ledning har konsultorganisationen inom samhällsbyggnads- och industrisektorn flyttat fram sina positioner i flera steg. Idag är STD-företagen en respekterad part i dialoger med politiker, andra beslutsfattare och stora beställare/kunder. Med den struktur Lena skapat klarar kansliet att medverka i många olika sammanhang och att hantera en stor mängd aktiviteter, trots få medarbetare på kansliet, säger Inger Lindberg Bruce, ordförande i STD-företagen.

Lena Wästfelt kommer successivt att lämna sina uppdrag och åtaganden under våren, parallellt med att styrelsen nu går ut och söker en ersättare. Då STD-företagen är en del av Almega har Lena även åtaganden där, vilka hon kommer att fortsätta med ytterligare en tid.

- Nu går vi vidare med många spännande utmaningar och befästa vår position som en ledande aktör i samhällbyggnads- och industrisektorn, säger Inger Lindberg Bruce.

För mer information kontakta:
Inger Lindberg Bruce, ordförande: tel 0709-10 16 57
Lena Wästfelt, vd: tel 070-345 69 07