"Lägsta pris ger sällan bättre kvalitet"

Monica von Schmalensee, vd för White Arkitekter, intervjuas i Branschöversikten 2015. I intervjun svarar von Schmalensee bland annat på frågor om vad konsolideringen och globaliseringen betyder för hennes företag och konstaterar att lägsta pris sällan ger bättre kvalitet.

MonicaVonSchmalenseeKonsolideringstrenden har pågått under en tid. Vad är fördelen med att bli större för ett arkitektföretag? Hur agerar ditt företag?
– Att bli större, det vill säga fler personer, är inget självändamål för oss. Vi har medvetet arbetat med att höja vår kvalitet samt våra timpriser. Parallellt med detta har vi anställt fler specialister. Storleken och vårt ägande ger oss möjlighet att satsa en del av vinsten i FoU samt internationella tävlingssatsningar, som är en viktig del av vår affärsstrategi. Olika kompetenser och specialistkunskaper i en interdisciplinär process krävs för att leverera hållbar arkitektur.

Globaliseringen är en väldigt tydlig trend, vad innebär den för ditt företag?
– Vi har fler och fler medarbetare från andra länder. Våra kontor i Sverige, Danmark, Norge och England, behöver material på ett gemensamt språk och engelskan blir allt oftare vårt gemensamma språk. Utmaningarna i andra länder är gemensamma – urbanisering, bostadsbrist, och stadsbyggnadsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Där kan vi bidra och vara ett föredöme.

Ser du några andra tydliga trender i branschen, utöver globalisering?
– Intresset för arkitektur och stadsbyggnad har ökat i allmänhet. Definitionen av hållbarhet, inte bara den ekologiska, men också social och ekonomisk hållbarhet, samt behovet av att arbeta med detta på ett strategiskt, sätt har ökat. Vilket är glädjande då det kräver ett långsiktigt perspektiv.
– En annan fortsatt viktig trend är urbaniseringen. Förutsättningarna ändras snabbt pga. klimatförändringen med stigande vattennivåer och häftiga oväder som följd. Det kommer att förändra vår stadsplanering och kräver både anpassning av befintlig struktur och nya innovativa lösningar som minskar koldioxidutsläpp. Stadens ekosystem blir ännu viktigare.

Vilka är arkitektbranschens främsta utmaningar under de kommande åren? Hur möter ni de utmaningarna?
– Rekrytering och kompetensförsörjning. Genom vår internationalisering breddar vi rekryteringsbasen till fler högpresterande geografiska områden som UK, Tyskland och Nordamerika. LOU-frågan är viktig utifrån ett beställarperspektiv. Lägsta pris ger sällan bättre kvalitet. Vi möter det med att visa på värde utifrån totalkostnad och uppmuntrar kunden att göra LCA- (livskostnads)analyser.

Om du ska vara visionär, när lever vi i det hållbara samhället och vad är arkitektens roll på vägen dit?
– Arkitekten är plogen eller murbräckan och har den visionära förmågan att tänka långsiktigt. Arkitekten kommer att bli en ännu viktigare rådgivare till beställaren.
– Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i alla branscher. Byggindustrin står fortfarande för en hög andel av koldioxidutsläppet och vårt avtryck måste minska. Vi kommer också planera våra städer med människan i centrum, inte som idag med bilen som utgångspunkt.

Intervjun är hämtad från Branschöversikten 2015, som släpps tisdagen den 15 december. Samma dag medverkar Monica von Schmalensee i ett panelsamtal hos STD-företagen i samband med att Branschöversikten presenteras. Information och anmälan här.