Investeringssignalen oktober 2013

STD-företagens medlemsföretag signalerar även i den här medlemsundersökningen en vändning. Denna gång gäller det för alla tre branschsektorer; teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretagen.

Företagen tror på tilltagande orderingång, högre debiteringsgrader och förbättrad lönsamhet under det kommande året. De uppvisar även ett växande rekryteringsbehov. Samtidigt finns det flera indikatorer på att vändningen ännu inte inletts och att den kommer att bli långsam.

Läs hela rapporten och pressmeddelandet - Investeringssignalen oktober 2013 

Läs pressmeddelandet i MyNewsdesk