Investeringssignalen november 2014: STD-företagens medlemmar signalerar om fortsatt återhämtning

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar ger i den senaste medlemsundersökningen signaler om att branschens återhämtning fortsätter även under 2015.

Tendenser i undersökningen:

  • Industrikonsulternas orderläge har fortsatt att förstärkas, för fjärde undersökningen i rad.
  • Det är stora skillnader mellan olika branscher. Inom vissa branscher eller kundsegment minskar produktionen. Det råder också osäkerhet kring utvecklingen framöver.
  • De bygg- och anläggningsorienterade företagen upplever en tillfällig avmattning när det gäller orderingången. Framtidstron ändå fortsatt positiv och man tror att byggsektorn fortsätter att växa även under 2015. Två av tre företag tror på bättre orderläge om sex månader.
  • Rekryteringsbehovet är fortsatt stort.
  • Prisutvecklingen har bromsats upp igen och de flesta företagen upplever att prisutvecklingen stannat av eller försämrats.

Läs pressmeddelandet på MyNewsdesk

Läs rapporten