Investeringssignalen mars 2015: Byggsektor med fart ger förbättrad lönsamhet för arkitekter och teknikkonsulter

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar sänder i den senaste medlemsundersökningen signaler om fortsatt vind i seglen för branschen.

Tydligaste tendenserna i undersökningen:

  • Arkitekterna och teknikkonsulterna inom bygg och anläggning registrerade ett förbättrat orderläge.
  • Industrikonsulternas orderläge förbättrades en aning.
  • Arkitekt- och teknikkonsultföretagen rapporterade också om förbättrad lönsamhet under 2014.
  • Industrikonsulternas lönsamhet försämrades under fjolåret.
  • Hela branschen ser positivt på framtiden – orderingången väntas öka under året.
  • Rekryteringsbehovet är alltjämt stort, två av tre företag behöver nyanställa.
  • Svag prisutveckling är fortfarande en hämsko för lönsamhetsutvecklingen i branschen.

Läs hela rapporten.