Investeringssignalen mars 2014

Positiva signaler från teknikkonsulter och arkitekter. STD-företagens medlemsföretag signalerar om en fortsatt förbättring av orderläget.

Samtliga branschsektorer – teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretag – rapporterar om förbättrat orderläge i januarimätningen. Optimismen kring den fortsatta orderutvecklingen är också fortsatt utbredd. Man väntar sig ökande orderingång för nästan samtliga delsektorer och kundsegment. Byggsektorn har fått fart i seglen, till stor del tack vare ökande investeringar i bostadsbyggandet. Den för industrikonsulterna viktiga tillverknings- och exportindustrin rapporterar om en svagt ökande orderingång. Den generella återhämtningen för tillverkningsindustrins exportefterfrågan väntas ske långsamt över en längre tid. Även om man utgår från låga nivåer och väntar en långsam återhämtning är trenden ändå positiv. De stora utmaningarna ligger i den dåliga prisutvecklingen samt kompetensbristen.  

Läs hela rapporten och pressmeddelandet - Investeringssignalen mars 2014

Läs pressmeddelandet i MyNewsdesk