Investeringssignalen juni 2014: Positiva signaler från teknikkonsulter och arkitekter

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar om en fortsatt förbättring av orderläget. Samtliga branschsektorer – teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretag – rapporterar om förbättrat orderläge i majmätningen.

Orderingången från den inhemska tillverkningsindustrin förbättras långsamt. Däremot går det trögare för exportindustrins orderingång. Detta är faktorer som påverkar industrikonsulternas utveckling. Sett till hur de svarat i enkäten ser det ändå ut som att utvecklingen går åt rätt håll, orderingången ökar och prisnivåerna likaså.

För den bygg- och anläggningsorienterade delen av branschen, arkitekter och teknikkonsulter, ser utvecklingen ännu mer positiv ut. Utmaningarna är desamma som tidigare. Bristen på kompetens riskerar att skapa flaskhalsar och den svaga prisutvecklingen tär på företagens lönsamhet. 

Läs hela rapporten och pressmeddelandet