Investeringssignalen juni 2013

Signaler om vändning i sikte för teknik- och industrikonsulter. För arkitektföretagen ser det ut som om avmattningen fortsätter året ut.