Inrätta en arbetsförmedling med inriktning mot samhällsbyggnad

Lena Wästfelt, vd för STD-företagen, har tillsammans med branschföreträdare på både arbetsgivarsidan och fackliga organisationer skickat ett brev till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och Arbetsförmedlingens nye generaldirektör Mikael Sjöberg. Brevskrivarna vill att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att inrätta en nationell arbetsförmedling för samhällsbyggnad.

Brevskrivarna skriver bland annat:

"Vi vet att vår sektor kommer att behöva rekrytera ny personal i stor omfattning framöver. Det är flera faktorer som pekar på behoven av ökat byggande; bostadsförsörjningen i tillväxtregionerna, stora infrastruktursatsningar, upprustningen av miljonprogrammet och energiomställningen. Idag är det mer än 500 000 förvärvsarbetande i samhällsbyggnadssektorn, en betydande del av arbetsmarknaden. Även om delar av branschen redan har genomgått en demografisk förändring till lägre medelålder så kvarstår inom vissa yrkesroller en åldersrelaterad problematik."

Läsa hela brevet (pdf)