Innovation och kompetensbrist gäller även infrastrukturen

Under måndagen medverkade STD-företagen och ett flertal företrädare för näringslivet i de Industrisamtal som regeringen regelbundet arrangerar tillsammans med Almega och företrädare för industrin. Temat denna gång var infrastruktur, vilket gjorde att infrastrukturminister Anna Johansson deltog utöver näringsminister Mikael Damberg.

Både behovet av ökad innovation och långsiktighet underströks. Innovationen sker redan idag på många håll. Flera fordonstillverkare satsar redan stort på självkörande bilar. Digitaliseringen gör det lättare än någonsin att styra, planera och använda infrastrukturen.

Långsiktigheten måste ligga i regelverk och i ”infrastrukturens infrastruktur”: de vägar och räls som sedan får bli den plattform som annat kan bygga på.

Inte minst regelverken behöver vara stabila över tid. Utmaningen i att formulera den ”teknikneutralt” ska inte underskattas. I takt med teknikutvecklingen skapas nya frågor och konflikter mellan olika intressen snabbt. Diskussionen om integritet är relativt ny, men helt avgörande att lösa om vi ska kunna fortsätta utveckla moderna och innovativa lösningar på  infrastrukturområdet.

Andra perspektiven på digitaliseringen inkluderade öppna data, sensorer och internet of things. Rätt använt har detta stor potential att bidra till en hel del nytänkande. Tyvärr finns det en hel del hinder idag som mer skapar bekymmer än möjligheter. Här kan regeringen behöva bidra med olika initiativ.

Bristen på ingenjörer blev även här ett viktigt samtalsämne. När stora fordonstillverkare i Göteborg ska satsa på självkörande bilar behövs än mer ingenjörer, något som redan idag är en bristvara. Behovet för regeringen att vidta åtgärder underströks från flera under samtalet.

Flera menade även att vi måste bli bättre på att inkludera vår omvärld i arbetet med vår infrastruktur. Sverige må ta slut vid gränsen till Danmark eller Norge, men marknaden gör det inte. Oavsett om vi vill förflytta oss som individer eller om det gäller godstransporter måste vi säkerställa att vi knyts ihop med våra grannländer och vår omvärld.

Från Svenska Teknik&Designföretagens horisont deltog vd Magnus Höij och Pär Hammarberg, vd på Cowi, under samtalet.