Infrastrukturkonferens med FIDIC

FIDIC, den internationella samarbetsorganisationen för teknikkonsulter, arrangerar 7-8 mars en konferens i Krakow, Polen. Övergripande tema är investeringar i infrastruktur.

På agendan finns användande av FIDIC:s standardavtal och tillämpning av EU:s upphandlingsdirektiv. Upphandlingsdirektiven ska vara implementerade hos medlemsländerna senast i april i år (Sverige har senarelagt implementeringen till januari 2017).

Företag är välkomna att delta vid konferensen. Information och anmälan finns här och fullständigt program för konferensen finns att läsa här.

Konferensen föregås av ett seminarium om mest fördelaktiga anbud (Best Value Procurement) den 6 mars. Information om detta finns att läsa här.