Information om avtalsläget och flexpension

Klockan 24.00 idag, 31 mars 2016, löper Svenska Teknik&Designföretagens kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer, Unionen och Sveriges Arkitekter ut. I årets avtalsförhandling är flexpensionen en av de stora konfliktfrågorna. De senaste veckorna har STD-företagen förhandlat om en lösning i frågan om flexpensionen.

Sveriges Ingenjörer och Unionen valde att i slutet av förra veckan lämna förhandlingsbordet eftersom de inte var beredda att förhandla vidare för en modell som passar både tjänsteföretagen och tjänstemännen på dessa företag.

Sveriges Arkitekter skriver på sin hemsida att de har beslutat att inte ta ut medlemmar i strejk för en kollektiv flexpensionslösning.

För ytterligare information om förhandlingarna och flexpensionen, läs mer på Arbetsgivarguiden (kräver medlemsinlog).

Du kan också följa Avtal 16 på Almegas avtalssajt.

Fakta om avtalsrörelsen.