"Industrikonsulterna kommer gå allt mer mot helhetsåtaganden"

Markus Granlund, vd för Semcon, intervjuas i Branschöversikten 2015. I intervjun svarar Granlund bland annat på frågor om industrikonsulternas framtida roll och utmaningar.

Markus_Granlund_SemconKonsolideringstrenden har pågått under en tid. Vad är fördelen med att bli större för ett industrikonsultföretag? Hur agerar ditt företag?
– Ju större vi blir, desto större leveranskapacitet får vi. Både vårt erbjudande till marknadenoch vår marknad växer därmed.
– För Semcon är det viktigt att kunna erbjuda tjänster till kunder på flera marknader och vi ser alltid över möjligheten till fler strategiska förvärv. Vi har genomfört ett antal förvärv genom åren i bland annat Sverige, Tyskland och Norge.

Kompetensbristen i branschen påtalas ofta. Hur blir man en attraktiv arbetsgivare (som behåller och attraherar medarbetare)?
– Det gäller att ha en attraktiv företagskultur som medarbetare vill vara en del av och som synliggörs genom effektiv kommunikation. De talanger som vi söker vill arbeta på ett företag som kan erbjuda intressanta projekt och som också erbjuder professionell utveckling. Detta är ett viktigt fokus för oss. På Semcon har vi en kultur som drivs av innovationskraft och ständig förbättring. Transparens och trovärdighet är också viktigt och att vi som arbetsgivare agerar i enlighet med det vi lovar.

Industrikonsultbranschen har vuxit snabbt på senare år. Vad beror detta på och vilken tror du blir industrikonsultens roll framöver (om 5-10 år) för tillverkningsindustrin?
– Konsultens roll framöver kommer till viss del förändras genom nya affärs- och leveransmodeller. Projektleveranserna kommer öka på samtliga våra marknader och globaliseringen och digitaliseringen innebär fler paketerade leveranser där våra specialister samarbetar i globala projekt.
– En stor fördel i att anlita industrikonsultföretag är bland annat att vi kan bistå kunderna med en ökad takt i sin produktutveckling och en förbättrad produktinformationsstrategi. Kortare ”time-to-market” är avgörande för många av våra kundföretags framgång. Den korsbefruktning som sker när vi arbetar med kunder i olika branscher innebär nya infallsvinklar i innovationsprocessen som i sin tur leder fram till bättre produkter. Dessutom erbjuder vi en flexibilitet i kundorganisationen som leder till att kunderna bättre kan hantera sina kostnader över tid. Ingenjörstjänster och tjänster relaterade till produktinformation kan effektivare skalas upp eller ned när en del projekt har outsourcats.

Globaliseringen är en väldigt tydlig trend, vad innebär den för ditt företag?
– Globaliseringen är ett faktum som vi måste förhålla oss till och agera i enlighet med. Vi verkar på en global marknad med globala kunder och globala konkurrenter. Det ger större möjligheter men innebär också en ökad konkurrens. Vår globala organisation skapar förutsättningar att organisera oss på ett sätt som är gynnsamt för kunden. I projekt- och satellitleveranser kan vi allokera arbetsuppgifter till de delar av koncernen där vi har den absolut bästa kompetensen utifrån det uppdrag som ska utföras. Det förekommer allt oftare att vi levererar från kontor i 3-5 olika länder. Vi involveras nu i större utsträckning i kundernas globala produktutvecklings- och produktinformationsstrategier tack vare vår närvaro på flera marknader.

Vilka är industrikonsultbranschens främsta utmaningar under de kommande åren? Hur möter ni de utmaningarna?
– Kompetensförsörjning är något som hela branschen måste fokusera på. I vår sektor är det väldigt tydligt att en avgörande faktor för företagets framgång är att vi kan rekrytera, utveckla och behålla duktiga medarbetare.
– Vi måste även bli bättre på att tydliggöra och förpacka det mervärde vi kan erbjuda våra kunder.

Intervjun är hämtad från Branschöversikten 2015, som släpptes tisdagen den 15 december 2015. Information om och möjlighet att beställa Branschöversikten finns här.