Industrikonsult ny ledamot i STD-företagens styrelse

Ny styrelse valdes på Svenska Teknik&Designföretagens stämma den 19 maj.

Som ny styrelseledamot invaldes Mikael Vatn, vd, Etteplan Industry.

Markus Granlund, Semcon, omvaldes till ordförande för ännu ett år.

Stämman fastslog oförändrade medlemsavgifter för 2016. Markus Granlund och Ulrika Francke valdes som kandidater till Almega Tjänsteförbundens styrelse.

STD-företagens styrelse