Historisk avsiktsförklaring om arbetsmiljö

NU HAR DEN UNDERTECKNATS. Tisdagen den 18 mars skrev tre högst ansvariga för en stor del av den svenska anläggningsbranschen på ett historiskt dokument. En överenskommelse med en konkret handlingsplan som inleder ett branschgemensamt arbete mot målet noll allvarliga arbetsplatsolyckor.

Liksom den svenska trafiksäkerheten har sin nollvision om antalet dödsolyckor har nu den svenska byggbranschen fått sin egen nollvision fastställd. Det historiska tillkännagivandet och undertecknandet av överenskommelsen skedde i samband med Anläggningsdagen i Stockholm och undertecknandet gjordes av Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket, Ola Månsson, verkställande direktör Sveriges Byggindustrier samt Lena Wästfelt, verkställande direktör, Svenska Teknik&Designföretagen.

Fröet till den gemensamma branschöverenskommelsen såddes i samband med Arbetsmiljöforum som Trafikverket tog initiativ till i höstas. Nu har detta frö vuxit till sig och utmynnat i en gemensam planta, ett långsiktigt mål om noll arbetsolyckor inom branschen.

Samtidigt inrättas en konkret handlingsplan med ett antal specificerade åtgärder som branschen ska ha infört till år 2016. – När vi träffades inom branschen i samband med Arbetsmiljöforum enades vi om att arbeta vidare med fyra övergripande områden; förbättrad säkerhetskultur, aktivare ledarskap, förändrade och skärpta krav i upphandlingar samt förbättra riskidentifiering. Nu har gemensamt formulerat en avsiktsförklaring och paketerat en första handlingsplan som ska fortsätta att utvecklas och fördjupas i ett gemensamt arbete, säger generaldirektör Gunnar Malm.

Arbetsmiljöforum i höstas resulterade i över 600 förslag om hur arbetsmiljö konkret kan förbättras inom de projekt och underhållsarbeten som Trafikverkets entreprenörer dagligen genomför. En bruttolista som nu kokats ihop till en konkret handlingsplan. En plan som lanserades officiellt i samband med tisdagens Anläggningsdag:
– Jag tycker det är mycket bra att en byggherre som Trafikverket tar täten för att få ihop branschen när det gäller produktivitet och inte minst något så oerhört viktigt som säkerheten. Säkerhet handlar om ledarskap och attityder. Därför har Sveriges Byggindustrier beslutat att satsa 50 miljoner kronor under en treårsperiod för att ge ökad rådgivning och utbildning i säkerhetsrelaterade frågor, avslöjade Sveriges Byggindustriers verkställande direktör, Ola Månsson.

Text och foto: Stefan Bratt, Trafikverket