Hallå där, Christer Larsson...

... särskild utredare för den statliga utredningen "Gestaltad livsmiljö", som gästade ett frukostseminarium hos Svenska Teknik&Designföretagen idag.

Vad behöver arkitekturen politiken till 2016?

- Dels för att prata om arkitekturen på ett sätt som att den faktiskt gör skillnad, och att den då även kan lösa utmaningar. Sedan är det också så att vi behöver få en framtidsinriktad plattform som vi kan verka utifrån så att vi får större utrymme i själva skapandet eller formandet. Att man får möjlighet att ta till vara de värden som arkitekturen samt form och design skapar.

Hur vill du förändra lagen om upphandling?

- Man måste vara noggrannare. Den nya myndigheten, Upphandlingsmyndigheten, kommer vara mycket viktig om den kan förstå våra frågor. Jag tror att den kan göra det, jag tycker att det känns så. Vi måste också våga börja använda lagstiftningen. Vi är lite oroliga i Sverige jämfört med många andra länder, det har jag sett i min genomgång.  Vi är rädda för att göra fel och det gör att vi blir lite rigida.

Vad i utredningen skulle gynna arkitektföretagen?

- Utvecklandet av ArkDes till en plattform där alla utövare kan samlas och ge regeringen råd, det tror jag är en jätteviktig fråga för oss.

- Sedan tror jag också att fonden som vi föreslår med lite snabba pengar och stöttande av exportindustrin är en jätteviktig fråga för arkitektföretagen. Men det hänger lite ihop, att få större utrymme, och öva mer för att bli starkare i exporten. Precis som de danska arkitekterna. De får öva lite varje dag på hemmamarknaden, och då blir de också väldigt konkurrenskraftiga. Men min uppfattning är att vi är minst lika starka som de danska arkitekterna på stadsbyggnadsfrågor.

Det pågår en mycket aktiv bostadsdebatt i Sverige och det behöver byggas stora mängder bostäder. Vad kan arkitekterna bidra med i den debatten?

- Arkitekter kan med sin innovativa förmåga skapa lösningar som är bättre livsmiljöer än de lösningar vi riskerar få om vi bara tänker numerärt. Det handlar om att skapa finurligare lägenhetslösningar och att tillsammans med starka, kloka byggherrar hitta andra sätt att drifta bostäderna, till exempel genom självförvaltning. Där finns ett stort utrymme för vårt fält.