Guldhuset till Helena Hed

"Helena Heds ledarskap vilar på ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och ett starkt och alltid närvarande kundfokus. Hennes affärsmässighet har vänt utvecklingen för en av Swecos största regioner. Helena ser medarbetarelationen som nyckeln till framgång där tydlig återkoppling och positiv förstärkning är ledord."

Så lyder juryns motivering till varför Helena Hed, regionchef på Sweco Environment i Luleå, tilldelades utmärkelsen Guldhuset.

Utmärkelsen syftar till att synliggöra goda föredömen inom samhällsbyggnadssektorn och delas ut av CMB (Centre for Management of the Built Environment) i samarbete med tidningen Byggindustrin, Svenska Teknik& Designföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, och Sveriges Byggindustrier.

Läs mer i Betong.se