Guldhuset till Dag Måhlstrand

Dag Måhlstrand, affärschef på Tyréns, har utsetts till Sveriges bästa unga ledare inom samhällsbyggnad. Han premieras med utmärkelsen Guldhuset 2017 för ett modernt ledarskap som präglas av närvaro, nyfikenhet och ständig förändring.

"Dag Måhlstrand är en god förebild för ett modernt ledarskap som samhällsbyggnadssektorn behöver. Dag drivs av att skapa det schyssta ledarskapet! Det utmärks av genuint förtroende hos medarbetare och kunder liksom insikten att företagets värdegrund och mjuka värden föder framgång. Ett ledarskap som parar ett visionärt perspektiv med tydliga mål för verksamheten.

Dags ledarskap bottnar i hans personlighet. Prestigelöshet och förmågan att kommunicera är lika självklar som medarbetarnas behov för att utveckla sig själva och företaget. På så sätt utvecklar Dag både företagskultur och affär till lönsamma framgångsfaktorer."

Så lyder juryns motivering till varför Dag Måhlstrand, affärschef på Tyréns, tilldelades utmärkelsen Guldhuset.

Guldhuset delas ut årligen av CMB i samarbete med Svenska Teknik&Designföretagen, Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier. Syftet med priset är att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att lyfta fram goda föredömen.

Om CMB

CMB är Sveriges främsta forum för frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn.