Grattis Maria Gårdlund!

Vi gratulerar Maria Gårdlund, Sweco, som igår tilldelades ledarskapspriset Guldhuset. Priset delas ut av CMB (Centre for Management of the Built environment) i samarbete med Svenska Teknik&Designföretagen, Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier.

På bilden ses Bengt Christensson, CMB, Maria Gårlund och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.


Det årliga priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att uppmärksamma och synliggöra goda föredömen.

Juryns motivering:
Maria Gårdlund sätter, i sin ledarroll för Sweco Strategys framåtblickande verksamhet, fokus på de stora utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn.

Hennes djupa engagemang och förståelse för att bygga en företagskultur vid förvärv och integration, har framgångsrikt byggt upp en väl sammanhållen och lönsam organisation.

Som ekonom i en ingenjörstät koncern tar hon orädd och på ett lyhört och positivt sätt tag i svåra frågor, som utvecklar medarbetarna och bidrar till nöjda kunder.

Maria_GardlundFoto: Peter Widing

Intervju i Byggindustrin med Maria Gårdlund.