Forskningspengar till samhällsbyggnad

Forskningsprogrammet Smart Built Environment, som IQ Samhällsbyggnad koordinerar, har beviljats forskningsmedel av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Totalt handlar det om 430 miljoner kronor.

Ett av områdena är Samhällsbyggnad där syftet bland annat är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan och att minska de totala byggkostnaderna.

Ett ökat bostadsbyggande är en av alla de utmaningar som samhällsbyggandet står inför. Regeringen har en ambition om att bygga 250 000 bostäder ska byggas fram till år 2020. Alla sätt som kan bidra till att korta byggtiden är därför värdefulla. God stadsplanering och hållbarhet är andra viktiga frågor som hör ihop med detta.

En av de frågor som forskningen ska försöka att besvara är om det går att förkorta byggtiden, minska byggsektorns miljöpåverkan och totala kostnader genom att förbättra infrastrukturen för digitalisering och datastöd i byggprocessen.

Läs mer på iqs.se.