Forskningsforum och vår gemensamma framtid

Förra veckan undertecknade STD-företagens och Sveriges Arkitekters båda ordföranden en gemensam avsiktsförklaring om forskning. Undertecknandet av dokumentet gjordes symboliskt under vårt första gemensamma Forskningsforum.

Forskningsforum vänder sig till utvecklingsintresserade medlemmar, forskare och forskningsansvariga inom arkitektur- och planeringsområdet. Det ska vara en plattform där forskare och praktiserande arkitekter kan mötas för att formulera en gemensam agenda. För första gången var båda organisationer arrangörer av forumet, för att tala med en gemensam röst är viktigt för arkitektbranschen. Särskilt som samhällsbyggnadssektorns andra aktörer förfogar över större resurser och det finns så höga ambitioner i innovations- och forskningspropositionen som röstades fram av riksdagen under våren.

Med det som bakgrund syftade forumet till att stärka den företagsanknutna forskningen och utvecklingen genom att försöka skapa en gemensam agenda för praktiker och forskare. En agenda som formulerar de samhällsutmaningar där arkitekter kan göra skillnad och söka nya vägar för finansiering av arkitekturforskning.

Hur arkitekterna kan bidra till ett innovativt, hållbart och värdeskapande samhällsbyggande, helt enkelt.

Arkitekter, forskare, myndigheter och akademi fick under dagen ge sin syn på frågeställningen. Eftersom arbetet med att sammanfatta dagen pågår finns det all anledning att återkomma till det.  Men det fanns en redan påtaglig enighet om att det är viktigt att definiera en tydlig strategi i samverkan mellan våra organisationer och akademin.

Än så länge återstår mycket arbete, men detta är en lovande utveckling.

Avsiktsförklaring om samarbete (pdf) >>