Forskning för effektivare energianvändning i bebyggelsen - ny utlysning

Bebyggelsen står idag för 40% av Sveriges energianvändning. Vi behöver mer kunskap och verktyg för att den ska bli energieffektivare. Energimyndigheten utlyser därför stöd till forskning som ger kunskap om både hur vi får energieffektivare byggnader och hur konsumenters vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

Läs mer på energimyndigheten.se