Formas utlysning om hållbart samhällsbyggande

Formas utlyser medel för en riktad satsning inom området Hållbart samhällsbyggande. Avsikten med satsningen är att ge stöd till 4-7 transdisciplinära forskningsmiljöer i syfte att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv där även kulturella aspekter ingår.

Stödet ges i form av ett rambidrag, mellan 3 och 5 miljoner kronor per år under fem år. Samverkan med samhällets aktörer är en förutsättning för stöd. Utlysningen omfattar 21 miljoner kronor per år i fem år, totalt 105 miljoner kronor. Utlysningen öppnade den 21 mars och stänger den 23 maj.

Mer information om utlysningen finns på http://www.formas.se/sv/Finansiering/Utlysningar/Hallbart-samhallsbyggande/.