Förfrågan om deltagare till arbetsgrupper inom ramen för regeringens "Forum för smarta elnät"

Regeringens styrgrupp i "Forum för smarta elnät" har beslutat att inrätta två arbetsgrupper. Nu finns det möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetet.

De beslutade arbetsgrupperna är:

  • Arbetsgruppen för en strategi för smarta elnät från forskning till internationalisering
  • Arbetsgruppen för en strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät

Det finns möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetet inom dessa arbetsgrupper. Förslag på deltagare enligt kriterierna nedan skickas till anders.persson@std.se (observera att framförhållningen tyvärr är extremt kort).

Styrgruppens ledamöter ges möjlighet att senast den 23 september 2016 anmäla sitt intresse för att ingå i respektive arbetsgrupp. Ledamöterna behöver inte själva ingå i arbetsgruppen utan kan föreslå en annan person från sin egen organisation. Förslagen ska åtföljas av ett åtagande gällande vilka resurser, i form av tid, organisationen är beredd att lägga på arbetsgruppen.

Styrgruppen beslutar, efter beredning av arbetsgruppens ordförande tillsammans med kansliet, om bemanning av respektive arbetsgrupp.