FoI-råd för kunskapsintensiva tjänsteföretag

I dag tillsätter Almega en ny referensgrupp, med representanter från STD-företagens medlemsföretag, som ska stötta arbetet med frågor inom forskning, affärsutveckling och innovation. Målet är att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för företag att utveckla affärer.

– Ur STD-företagens horisont är det viktigt att forskningen om tjänster och tjänsteföretag ökar, det är till nytta för hela näringslivet, säger STD-företagens vd Magnus Höij.

FoI-rådet har i dag sitt första möte och kommer att fungera som rådgivande till Almega i frågor kring kunskap och kompetens samt utveckling och innovation. Det kommer delta i opinionsbildning och påverkansarbete i möten med främst utbildnings- och näringsdepartementen samt myndigheter som exempelvis VINNOVA och Tillväxtverket. En övergripande uppgift är att lyfta fram tjänsteföretagens betydelse för svenskt näringsliv. En annan viktig uppgift är att ge regeringen inspel inför den aviserade forsknings- och innovationspropositionen 2016.

Deltagarna förenas i sitt intresse av näringspolitiska och samhällspolitiska frågor, med fokus på kunskap/kompetens och utveckling/innovation. I rådet ingår tretton representanter från Almegas medlemsföretag och kommer att ledas av Magnus Karlsson, Ericsson. Fem representanter har koppling till Svenska Teknik&Designföretagen. Anders Sundin, Semcon, Anna Ymar, Sweco Environment, Birgitta Olofsson, Tyréns, Carl Bäckstrand, White Arkitekter, samt STD-företagens vd Magnus Höij.