Fallande upphandlingsbetyg för landets kommuner

Företagens betyg på den kommunala upphandlingen fortsätter att falla. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning om hur företagen uppfattar näringslivsklimatet i de svenska kommunerna.

Faktorn ”Kommunens upphandling” får genomsnittsbetyget 2,69 av företagen. Betyget för den kommunala upphandlingen har fallit varje år sedan 2008.

– Det här är en utveckling som går åt helt fel håll. Om inte offentlig upphandling fungerar kommer samhället att få sämre tjänster och dessutom för onödigt mycket pengar. Här finns stor förbättringspotential hos kommunerna, säger STD-företagens vd Magnus Höij.

Noterbart är att också politikernas betyg på den kommunala upphandlingen faller, om än på en högre nivå. Politikerna ger den kommunala upphandlingen 3,43 i genomsnittsbetyg för hela landet.

Svenskt Näringslivs undersökning av hur företagen och politiker uppfattar näringslivsklimatet i de svenska kommunerna omfattar enkätsvar från 31 400 företagare och 7 200 politiker. Det övergripande resultatet visar ett förbättrat näringslivsklimat hos två av tre av kommuner. 187 kommuner av 290 får företagsklimatet ett bättre betyg av företagen än i föregående mätning. Samtidigt sjunker betyget för det nationella företagsklimatet.

Mer att läsa om det kommunala företagsklimatet finns att läsa på webbplatsen Företagsklimat.