Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn - ny rapport

Transparency International Sverige har tagit fram en rapport, som samlar skriftlig kunskap inom området. Rapporten presenterades på seminariet "Byggsektorns etiska utmaning" den 12 september.

Transparency International Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Rapporten är en litteraturstudie som samlar skriftlig kunskap inom området flera år bakåt i tiden (utredningar, utvärderingar, myndighetsskrifter, branschskrifter, akademiska artiklar, böcker och avhandlingar). Läs rapporten här

STD-företagen bloggade från seminariet "Byggsektorns etiska utmaning" den 12 september: IVA-seminarium i samarbete med Transparency International Sverige, Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Byggcheferna. Läs blogginlägget