"En satsning på svensk industri måste inkludera en satsning på de kunskapsintensiva företagen"

Sveriges industri är viktig för välfärden och nu gäller det för politikerna att satsa på både tillverkning och tjänstesektorn. Det skriver Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen, i en replik på ett inlägg i Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan.

Både statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg talar om en nyindustrialisering av Sverige. Regeringen, och hela det politiska systemet, behöver fundera kring hur den kunskapsintensiva sektorn kan främjas, annars kommer strategin kring nyindustrialiseringen inte att nå sina mål. Det handlar om forskning inom tjänstesektorn, incitament för entreprenörskap och att se över skattesystemet, för att nämna några exempel.

Läs hela artikeln på Sydsvenskans hemsida.