Debatt om betaltider i riksdagen

Nu har riksdagen åter debatterat frågan kring långa betaltider. Ett år har gått sedan beslut fattades i frågan om att företagare ska få betalt i tid. Trots påtryckningar har regeringen ännu inte lagt fram någon proposition.

Beatrice Ask utlovar i denna debatt återigen att lägga fram ett lagförslag. Hon påpekar även att näringslivet har för avsikt att dra igång ett samverkansprojekt för att få bukt med problemet.

STD-företagen fortsätter att bevaka frågan.

Se debatten här