Därför bör Peter Eriksson besöka Norge

- Svenska beslutsfattare har blivit hemmablinda och ser inte att det i vårt grannland Norge finns flera exempel på hur en fungerande bostadsmarknad kan skapas. Nu, när de bostadspolitiska samtalen har havererat, är det därför rimligt att den nya bostadsministern Peter Eriksson tar nya tag, förslagsvis genom en studieresa till Norge. Det skriver Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Bostadspolitiken kan utan underdrift sägas vara en av vår tids mest aktuella frågor i Sverige och det är ingen nyhet att vi har långt kvar att nå målet om 700 000 nya bostäder på tio år. Att de bostadspolitiska samtalen havererade var därför inte lyckosamt. Sverige behöver en blocköverskridande överenskommelse och en sammanhållen bostadspolitik.

Samtidigt ledde samtalen fram till att regeringen nu satt ned foten på en rad viktiga områden. För vi behöver bygga mer och vi behöver öka rörligheten. Vi behöver också bygga för framtiden på ett miljömässigt och hållbart sätt. 

Regeringens reformförslag omfattar angelägna frågor. En översyn av Boverkets byggregler är avgörande, lika så att kraven skärps för kommunal planering av bostadsbyggande. Men regeringens 22 förslag räcker inte för att möta den utmaning vi står inför. Vår nya bostadsminister Peter Eriksson har fortsatt ett avgörande uppdrag att ta sig an. För oss är det tydligt att bostadspolitiken präglas av fem större problemområden.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Läs STD-företagens rapport "5 fel med bostadspolitiken"

FemFelBostadspolitik.png