Byggsektorns etiska utmaning - seminarium den 12 september

De etiska frågorna är vitala för samhällsbyggnadssektorn av både image- och konkurrensskäl. Sektorns karaktär ställer särskilda krav på tydliga processer och ledarskap som motverkar korruption. Dessutom finns det många etiska frågeställningar som berör yrkesrollen.

IVA arrangerar detta seminarium i samarbete med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Transparency International Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Byggcheferna. Läs mer