Branschkommunikén 2015: Stark tillväxt i teknikkonsultbranschen men ansträngd lönsamhet

Teknikkonsultbranschen fortsätter att växa. Totalt omsatte branschen 74,5 miljarder kronor under 2014. Omsättningen i Sverige var 60 miljarder kronor, fördelat på 11 300 företag. Det är en ökning i Sverige med sex miljarder kronor jämfört med 2013 års siffror. Verksamheten i de utländska dotterbolagen motsvarar 14,5 miljarder kronor.

– Den uppsida vi ser är en växande bransch i stark tillväxt. Branschen har fler företag, större omsättning och fler medarbetare nu än för ett år sedan. Arkitekterna, teknik- och industrikonsulterna påverkar mer än tio procent av Sveriges BNP, säger Magnus Höij vd på Svenska Teknik&Designföretagen.

– Den nedsida vi ser är låga vinst- och rörelsemarginaler för branschen, trots goda tider. Debiteringsgraden är hög men prisutvecklingen hänger inte med, vilket hämmar företagens lönsamhet. Det är en svår ekvation i en alltmer digitaliserad och globaliserad värld, säger Magnus Höij.

Läs hela rapporten

Läs pressmeddelandet