Branschkommuniké augusti 2013

"Branschen fortsätter att växa." Svenska Teknik&Designföretagens årliga rankning över branschen är nu klar.

"Tillväxten i branschen fortsätter. Mellan 2011 och 2012 växte den med ca 5 % i omsättning och 6 % i antalet sysselsatta. Samtidigt visar en ny genomgång av hela branschen att den är något större än tidigare uppskattningar. Tillväxten avser reell tillväxt, bland de företag som nu anses tillhöra branschen. Den sammanlagda omsättningen för branschens 10 600 företag var 60 mdr kr och antalet sysselsatta var 50 500 personer. Vinstmarginalen för hela branschen var 11,3 % och rörelsemarginalen 8,5 %."

Klicka här för att läsa hela rapporten Branschkommuniké augusti 2013 och pressmeddelande.