Balanserade avtalsvillkor på internationell marknad gör alla till vinnare

Den 18 september höll ”EFCA - Industrial and Private Market Task Force” sitt första möte i Bryssel för att sätta agendan och prioritera frågor som berör industrikonsultmarknaden. Medverkade gjorde företagsledare och representanter från flera medlemsländer. På plats var även EFCAs ordförande, Jan Bosschem, och FIDICs Managing Director, Enrico Vink.

Sverige representerades av Markus Granlund, CEO Semcon, och Anders Persson, STD-företagen. På deras agenda står att skapa förutsättningar för gemensamma avtalsstandarder internationellt. Och att förmedla bilden från svenskt perspektiv om hur viktigt det är att jobba med välbalanserade avtal.

Balanserade avtal leder till villkor som bättre hanterar risker och IP-rättigheter samt förbättrar betalningsrutiner. Detta ger kunden trygghet i leveransen och stämmer bättre överens med försäkringslösningar och de förutsättningar under vilka konsultverksamhet bedrivs och utvecklas här hemma.

Det gemensamma målet för avtalsparterna är sänkta transaktionskostnader, minimerad risk, minskad administration och tryggare samarbete. Och framförallt, ökat fokus på kompetensutveckling, innovationsförmåga och den faktiska leveransen. Eftersom Sverige överlag ligger långt fram inom detta område fick de svenska representanterna med sig uppgiften hem till Sverige och STD-företagen att ta fram förslag på hur detta ska se ut och vilka områden som behöver regleras. I detta arbete kommer vi även att benchmarka med redan befintliga avtal inom t.ex. FIDIC, Orgalime och STD-företagens standardavtal.

Utöver denna viktiga fråga kommer gruppen titta på hur vi kan förbättra kartläggningen av industrikonsultmarknaden inom Europa. Och skapa nätverk för träffar, informationsutbyte och utbildning internationellt.
Har du några frågor eller förslag på vad vi bör ha med i arbetet är du välkommen att kontakta Anders Persson.

Nästa möte är planerat till den 29 januari 2013.

Läs mer om "Industrial and Private Market Task Force"